בתור היועצת המשפטית הראשית של קבוצה הפועלת בשלושה שווקים חוקיים בעולo: קנדה, גרמניה וישראל, ההתמודדות של חברה מסחרית עם כל אחת מהטריטוריות הללו, מבחינת הרגולציה והבדלי התפיסה של הקנאביס, שונה לחלוטין. לכל מדינה יש את החוקים שלה בנוגע לצריכה, שימוש, זכאות לרישיון, התוויות מאושרות, פרסום ומכירה של קנאביס.

נזכיר, מדינת ישראל הינה חלוצת הקנאביס לשימושים רפואיים עם גילויו של פרופסור משולם מהאוניברסיטה העברית בירושלים, את המערכת האנדוקנבינואידית בגוף האדם וחקר השלכותיה על בריאותו. עקב גילויו של פרופסור משולם, מדינת ישראל היתה מהמדינות הראשונות בעולם להעניק לחברות רישיונות לגידול, עיסוק ומכירה של קנאביס רפואי למטופלים בעלי רישיונות לצריכת קנאביס רפואי. כמו כן, ממשלת ישראל ייחדה לכך גוף ייעודי ועל פי החלטת ממשלה מספר 3609 נקבע כי משרד הבריאות יקיים "סוכנות ממשלתית" ולצורך כך הוקמה במשרד הבריאות היחידה לקנאביס רפואי (היק"ר).

בישראל השימוש בקנאביס מוגבל לצרכים רפואיים ואילו בקנדה הוא מותר למטרות רפואיות ולצרכי פנאי. ממוצע הצריכה דומה בין שתי המדינות בהבט הרפואי. מטופלים בישראל צורכים כ-35-40 גרם בחודש ובקנדה כ-37 גרם. בנוסף לכך, בקנדה קיימת צריכה ממוצעת של כ-20 גרם בחודש לצרכי פנאי. בשתי המדינות קיימת מגבלה על פרסום מוצרי קנאביס.

בהקשר הרגולטורי, ניכר כי ישראל נותרה מאחור כאשר 27% מכלל שוק הקנאביס בישראל אינו חוקי ופחות מאחוז אחד מהאוכלוסייה (כ-80,000 מטופלים) מחזיק ברישיון לקנאביס רפואי. בעקבות הרגולציה בקנדה, לעומת זאת, מכירות מוצרי הקנאביס ברבעון בשוק הפנאי, עברו את שוק המכירות הלא חוקיות. ההכנסות מקנאביס חוקי ברבעון השלישי של 2020, הסתכמו בכ-824 מיליון דולר קנדי לעומת מכירות לא חוקיות הנאמדות בהיקף של כ-754 מיליון דולר באותה התקופה. קנדה גם מתירה גידול לצריכה עצמית של עד 4 שתילים.

תחום ה-CBD והשימוש ב-CBD לצרכי פנאי, אשר צובר תאוצה ברחבי העולם, ומותר לחלוטין בקנדה,עדיין נחשב לסם מסוכן בישראל. כך לדוגמא, מוצרי מזון ושתיה הכוללים CBD אסורים לצריכה בישראל. עם זאת קיימת החרגה בנושא שימוש רפואי בישראל לעוגיות קנאביס לילדים בלבד, וחשוב לציין כי קיימת הצעה לתיקון פקודות הסמים המסוכנים ולהחרגת CBD.

באשר להיבט הפלילי, אחזקת קנאביס בציבור מותרת בישראל למחזיקי רישיון רפואי בלבד ומוגבלת עד 1/6 מכמות הצריכה החודשית שברישיון. בקנדה, לעומת זאת, מותרת אחזקה של עד 30 גרם לשימוש עצמי. החוק הקנדי מקל גם בנושא הצריכה, כאשר ברוב הפרובינציות, כשהעישון מותר בכל מקום בו מאושר עישון סיגריות. העישון בישראל ככלל אסור, גם לבעלי רישיון ממשרד הבריאות. גם קנדה וגם ישראל אוסרות לנהוג תחת השפעת קנאביס או תוך כדי צריכת קנאביס.

מעבר לנתונים האלו, יש לקחת בחשבון שהלגליזציה בקנדה מייצרת הטבות משמעותיות נוספות ובהן הכנסות מדינה ממיסוי ויצירת מקומות עבודה. בשנת 2018 התווספו בקנדה כרבע מיליון משרות בתחום הקנאביס. הכנסות המדינה מקנאביס בקנדה בשנת 2020 הסתכמו בכ-400 מיליון דולר קנדי. ההערכות בישראל, לפי תחזיות שבוצעו על ידי מספר גורמים, הן כי לגליזציה תוביל להכנסות של מעל למיליארד שקל בכל שנה ממיסים לקופת המדינה.


הכותבת הינה היועצת המשפטית של חברת IMC, חברת קנאביס בינלאומית הראשונה להיסחר בנאסד"ק. עם פעילות בסקטור הקנאביס הרפואי ולצורכי פנאי בישראל, גרמניה וקנדה.