(GETTY)
(GETTY) | צילום: ספורט 5
המשחקים האולימפיים בטוקיו יידחו? (GETTY)
המשחקים האולימפיים בטוקיו יידחו? (GETTY) | צילום: ספורט 5

האם נגיף הקורונה יוביל בסופו של דבר לדחייתם של המשחקים האולימפיים שאמורים להיפתח ב-24 ביולי? הוועד האולימפי הבינלאומי נתון ללחצים מצד ארגונים של שלל מדינות, בעיקר מארצות הברית וכעת, במכתב ששלח יו"ר הוועד האולימפי תומאס באך לספורטאים ברחבי העולם, הודה כי האפשרות נשקלת בכובד ראש.

"ספורטאים יקרים, במשבר חסר תקדים זה כולנו מאוחדים. כמוכם, אנו מודאגים מאוד ממה שעושה מגיפת הקורונה לחייהם של אנשים. חיי אדם מקבלים עדיפות על פני הכל, כולל קיום המשחקים. הוועד האולימפי הבינלאומי רוצה להיות חלק מהפתרון. לכן הפכנו את השמירה על בריאותם של כל המעורבים, לעיקרון המוביל שלנו ולתרום לעצירת הנגיף. אני רוצה להבטיח לך שנדבק בהבטחה זו בכל החלטותינו הנוגעות למשחקים האולימפיים טוקיו 2020".

"כולנו חולקים אי וודאות עצומה. אי וודאות זו מטלטלת את עצבינו ומעלה או מחזקת ספקות לגבי עתיד חיובי והורסת את התקווה. חלק אף צריכים לחשוש לעצם קיומם. אי הוודאות הזו נובעת מהעובדה שברגע זה אף אחד לא יכול באמת יכול לתת הצהרות אמינות לחלוטין על משך המאבק הזה בנגיף. זה נכון לספורט, למדע, לתקשורת, לפוליטיקה ולכל החברה. לכן, גם הוועד האולימפי הבינלאומי לרוע המזל, לא יכול לענות על כל השאלות שלכם".

"בסיס המידע שלנו היום הוא שההחלטה הסופית לגבי מועד המשחקים האולימפיים בטוקיו 2020 כעת היא עדיין מוקדמת. אז כמוכם, אנו נמצאים בדילמה: ביטול המשחקים האולימפיים יהרוס את החלום האולימפי של 11 אלף ספורטאים מכל 206 הוועדים האולימפיים הלאומיים, ביטול המשחקים לא יפתור שום בעיה ולא יעזור לאף אחד. לכן זה לא על סדר היום שלנו. ההחלטה על דחייה היום, לא יכולה לקבוע מועד חדש למשחקים האולימפיים, בגלל ההתפתחויות הלא ודאיות בשני הכיוונים".

"בניגוד לאירועי ספורט אחרים, דחיית המשחקים האולימפיים היא אתגר מורכב ביותר. לאור המצב המידרדר בעולם, וברוח המחויבות המשותפת שלנו למשחקים האולימפיים, הוועד המנהל של הוועד האולימפי הבינלאומי יבחן היום את הצעד הבא בתרחישים שלנו. התחלנו דיונים מפורטים להשלמת הערכתנו לגבי ההתפתחות המהירה של מצב הבריאות העולמי והשפעתו על המשחקים האולימפיים, כולל תרחיש של דחייה. אנו עובדים קשה מאוד, ובטוחים כי נסיים את הדיונים הללו בארבעת השבועות הקרובים".

גם יו"ר הוועדה המארגנת של המשחקים יושירו מורי רמז על דחייתם - זאת לפי דיווח בתקשורת היפנית. הוא טען שהוועדה תבחן את האפשרויות שעומדות בפניה ובמידה שזה אכן יקרה היא תצטרך להעריך בכמה חודשים עליה לעשות זאת על מנת שהאצטדיונים יהיו מוכנים לאירוע.