sportFive1006652 (צילום: ספורט 5)
צילום: ספורט 5

ימים קשים עוברים על כולנו עם החרפת הוראות הרשויות וסגירת המשק הישראלי כמעט כולו פרט למקומות שבהם ניתן להצטייד במזון ותרופות ורוב הישראלים נמצאים בביתם כמעט כל היום. בניגוד לגילויי הערבות ההדדית והחמלה לאוכלוסיות קשות, יש מי שמנצל את ההסתגרות הזאת בבתים והכוונה היא לגנבי הרכב שעבורם מדובר בחגיגה כי כל המכוניות הפכו לזמינות עבורם. השלטונות הירפו מהסגר על יהודה ושומרון וזה העלה את הפיתוי של חוליות הגנבים להגיע לערי ישראל, לגנב את המכוניות ולהגיע במהירות וללא עיכובים כלל אל מעבר לקו הירוק ולקו התפר ולהעלים את המכוניות הגנובות לתוך משחטות שמחכות למכוניות הללו ואוגרות חלקי חילוף לימים שיגיעו אחרי שיעבור הזעם.

"סגירת מפעלי הרכב באירופה, במזרח אסיה ובארה"ב משליכה ישירות גם על שוק החלפים והמחסור הצפוי יעלה את מחירי החלקים בחודשים הבאים" כך העריך שחר שרצקי סמנכ"ל איתוראן שמזהה את העלייה בגניבות ובניסיונות הגניבה של המכוניות בימים האחרונים. על פי התחזית שלו, גל הגניבות עלול להתגבר והעלייה הצפויה בגניבות תהיה בשיעור של 20% ויגיע לשווי של 500 מיליון שקלים לפחות.

איתוראן קוראים לישראלים לא להיות שאננים למצב והם אף מציעים התקנת מערכות מיגון בבית הלקוח בימים הללו. נציין כי בשנה שעברה הובילה פעילות הגילוי של איתוראן לגילוי 140 חוליות של גנבי רכב ובכך סוכלו למעלה מ-800 גניבות רכב והמחיר הנחסך למשק כתוצאה מכך הוא 760 מיליון שקלים.

הנתונים נמסרו ע"י חברת איתוראן.