פרשת השבוע של הרב גלויברמן
פרשת השבוע של הרב גלויברמן | צילום: ספורט 5

מתוך 54 פרשות הקיימות בחמישה חומשי תורה, ישנן חמש פרשיות שנקראות על שמם אנשים, כמו: נוח, יתרו, קורח, בלק ופנחס. חז"ל אומרים: שבזכות בלק מלך מואב שהקריב 42 קורבנות, יצאו ממנו רות המואבייה ומלכות בית דוד ושלמה, שמהם עתיד לצאת המשיח, שיגאל את ישראל לעתיד לבוא. בזכות כל זה הונצח שמו של בלק, למרות שלא הסתיר את שנאתו לעם ישראל.

 בפרשה מסופר כיצד בלק מלך מואב, כאשר הרגיש בסכנה המרחפת מעליו, מיד השפיע הדבר על כל עם ישראל שנתפס לפחד וחרדה. לעומת זאת, אצל משה רבינו המנהיג, כאשר חשש מפני עוג מלך הבשן, לא זו בלבד שהעלים את חששותיו מפני העם, אלא שלא ניכרה על פניו כל דאגה. מכאן למדים הוראה לכל נשיא ומנהיג בישראל: אף בשעות הקשות ביותר, מחובתו של המנהיג להפיח בעם רוח של עידוד ותקווה, ולא לגרום חס ושלום לרפיון ופחד.

עוד למדים אנו מהפרשה, את ערך שמירת הלשון. שכן כאשר בלק ביקש מבלעם הרשע שיקלל את בני ישראל, הוא אמר: "לכה ארה לי", מילים שיכולות היו להתפרש כ'קלל אותי', ואכן כך היה בסופו של דבר, ישראל יצאו מבורכים ובלק מקולל. מכאן ילמד כל אדם מוסר השכל, עד כמה עליו להיזהר במוצא פיו, לבל יפתח חס ושלום פה לשטן ולמקטרג.


חד וחלק: כָּל קְבוּצָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ כַּמָּה רָאשִׁים סוֹפָהּ לְהֵחָרֵב.