פרשת השבוע של הרב גלויברמן
פרשת השבוע של הרב גלויברמן | צילום: ספורט 5

בפרשת השבוע 'חוקת' מסופר על פטירתם של מרים הנביאה ואהרון הכהן הגדול, שהיה אהוב על כל עם ישראל. על מיתתו של אהרון הכהן מסופר  שהן הגברים והן הנשים התאבלו על פטירתו וביכו את מותו, כפי שנאמר: "ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל" .

ומדוע זכה אהרון שכולם יתאבלו עליו? היות ואהרון הכהן היה איש מיוחד, המשכין שלום ואהבה בין איש לאשתו ובין בעלי מריבה. בזכות תכונה זו של אהרון כמשכין שלום, הוא היה אהוב על כולם. מסופר שכך היו מעשיו של אהרון הכהן, כשהיה הולך ברחוב ורואה רשע, היה ניגש  לרשע ולוחץ לו יד בפנים יפות. וכשראה הרשע שאהרון הכהן הגדול נותן לו שלום בנעימות ובסבר פנים יפות, אמר בליבו כיצד אחטא ואעשה עבירה? הרי אהרון הכהן הוא אדם גדול כל כך, והוא מכבד אותי ומדבר אליי... וכך היה מחליט הרשע לחזור למוטב.

מכאן אנו רואים, כיצד אהבה היא זו שמקרבת וכיצד הביקורת הקשה מרחיקה. בכדי לפעול על האדם צריך קודם כל לקרבו באהבה. המגיד ממעזריטש תלמידו של הבעל שם טוב אמר: "צריך לאהוב לא רק יהודי פשוט, אלא אף רשע גמור. ולא סתם לאהוב את הרשע, אלא לאהוב אותו באותה עוצמה כפי שאנו אוהבים צדיק גמור".

חד וחלק: כָּל עַם יִשְׂרָאֵל הֵם נָפַשׁ אַחַת וְקוֹמָה אַחַת.