פרשת השבוע של הרב גלויברמן (צילום: ספורט 5)
פרשת השבוע של הרב גלויברמן | צילום: ספורט 5

פרשת השבוע נקראת על שם בלק, שהיה שונא ישראל מובהק לישראל. ידוע שבהלכה - "עשיו שונא ליעקב", אך בעוד אומות מסוימות מסתירות את שנאתן הגלויה לעם ישראל, הרי שבלק עשה זאת בגלוי. שלמה המלך אומר: "שם רשעים ירקב", וחז"ל אמרו שאל לו לאדם לקרוא לבנו שם של אדם רשע, בכדי לא להנציח את שמו ומעשיו של הרשע. מדוע אם כן נקראה פרשה זו על שמו של רשע כמו בלק?

"מעט אור דוחה הרבה חושך" - כאשר לוקחים חושך ומאירים בתוכו, הרי שהאור הזה גדול ובולט יותר מאור סטנדרטי. בזכות הקללות של בלעם יצאו ברכות לעם ישראל, וכך למעשה הפך החושך לאור. עוד סיבה שהפרשה נקראה על שמו של בלק היא, משום שבעתיד יצאה ממנו רות המואבייה, ממנה יצא דוד המלך שמזרעו יהיה המשיח שיגאל את ישראל.

לא אחת ההורים נבוכים סביב השאלה: איזה שם הם יתנו לילד החדש שנולד? רבים מחכמי ישראל בכל הדורות מתייחסים בכובד ראש לדילמה הזו של השם ומכריעים, שמן הראוי לתת שמות תנ"כיים-חיוביים, השזורים בהיסטוריה העשירה והמפוארת של עמנו לאורך הדורות. שכן, למרות שהשם הוא משהו חיצוני לכאורה, יש לשם השפעה עמוקה על נשמתו של האדם ועל חייו בעתיד.

חד וחלק: הַנְּכָסִים - מְקוֹר הַדְּאָגוֹת