פרשת השבוע של הרב גלויברמן (צילום: ספורט 5)
פרשת השבוע של הרב גלויברמן | צילום: ספורט 5

פרשת 'דברים' נקראת בשבת שלפני תשעה באב. השנה, במוצאי שבת מציין עם ישראל את היום העצוב ביותר במעגל השנה – "צום תשעה באב". ביום זה, למעלה מאלפיים שנה שאנו מתאבלים ומתחברים לאבל על חורבן בתי המקדש הראשון והשני.

מסופר על הקיסר נפוליאון שראה פעם אנשים היושבים על הרצפה  ומקוננים כאבלים ובוכים. הסבירו לקיסר יועציו, כי הם יהודים המתאבלים על חורבן בית המקדש. ענה להם הקיסר, "עם שמסוגל לשמר את זכר מולדתו החריבה מזה שנים רבות – ישוב ויבנה אותה". המציאות היא כך - איננו יכולים לשכוח את בית המקדש שמעולם לא ראינו אותו. אמנם הכול נחרב ונשרף, אולם את קדושת בית המקדש לא יכלו היוונים והרומאים לחסל, היות ובית המקדש הרוחני חי וקיים לנצח בתוך כל יהודי פנימה.

 עצם העובדה שאיננו מסוגלים לשכוח את חורבן בית המקדש, מראה לנו, כי הוא נלקח מאיתנו באופן זמני ויחזור בקרוב. בזה גם טמון סוד הנחמה, שמיד לאחר תשעה באב מגיע שבת 'נחמו', כשאמונה עמוקה מקננת בלבנו,  כי בית המקדש ייבנה במהרה בימינו. תשעה באב צריך מחד לשמש לנו יום של חשבון נפש על הסיבות שהביאו לחורבן, כשביום זה נחליט החלטות לאהוב ולכבד יותר אחד את השני. ומצד שני, עלינו להתנחם בעובדה שבמהרה נזכה לראות את בית המקדש השלישי בתפארתו – אמן.

חד וחלק: אהוב את השלום ושנא את המחלוקת