(GETTY)
(GETTY) | צילום: ספורט 5

המספר על גב החולצה ידוע שנים כאחד הדברים הכי חשובים בספורט, בכל ענף. שחקנים ששינו את המספר כדי לשנות מזל וכאלו שנשארו עם אותה ספרה על הגב, עד שהמועדון בו שיחקו הפריש את אותה החולצה. אך חוץ מהסיפורים, במהלך השנים קיבלנו גם לא מעט מספרים מאוד יחודיים וכן גם שחקנים ייחודיים שדווקא פחות זכרנו את שלבשו את המספר הזה. האם תצליחו לענות על חידון מספרי החולצות?

ענו על החידון>>