sportFive974845 (צילום: ספורט 5)
צילום: ספורט 5

נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות קיבלה היום (שלישי) את עמדת קבוצות כדורגל הנשים ודחתה את עמדת משרד התרבות והספורט אשר ביקש למחוק את העתירה שהגישו הקבוצות לבג"צ וזאת לאור העדכון שהגיש המשרד לבג"צ בחודש שעבר, לפיה בכוונתו להשוות באופן חד פעמי, בשנת 2019, את תקציבי קבוצות הנשים בענפים הקבוצתיים לתקציבי קבוצות הגברים.

על פי הודעת פרקליטות המדינה, בעקבות ביטול המבחנים המפלים, תקבל כל קבוצה בליגת העל לנשים בכדורגל בשבועות הקרובים תוספת של כ-150אלף שקל עבור שנת 2019, ולכן ביקש משרד התרבות והספורט למחוק את העתירה בטענה שהדיון בה התייתר.

מנגד, קבוצות ליגת העל לנשים בכדורגל ביקשו לדחות את עמדת משרד התרבות והספורט, טענו כי מדובר בהבטחות זמניות בלבד, ודרשו כי משרד התרבות והספורט יבטל את ההפליה באופן קבוע, כך שהקבוצות יקבלו תקציב שווה לקבוצות הגברים גם בעונת 2019-2020 אשר תפתח בעוד מספר שבועות במהלך חודש נובמבר.

כמו כן, דרשו הקבוצות להורות למשרד התרבות והספורט להעביר להן את התקציבים שהובטחו להן במלואם, גם לשנים 2018-2017 כאשר לפי העתירה, גם התקצוב שיועבר לשנת 2019 אינו משקף את התחייבות המדינה לשלש את התמיכה הכספית לקבוצות הנשים בליגות הבכירות.

כאמור, בהחלטת נשיאת בית המשפט העליון הוחלט שלא למחוק את העתירה ואף נקבע כי: "נוכח האמור בתגובת העותרים" ייקבע דיון בהקדם, "לא יאוחר מחודש מרץ 2020". עד לדיון, יידרש משרד התרבות והספורט להתייחס לדרישת הקבוצות להצגת מתווה רב שנתי להשוואת תקציבים, אשר יאפשר את פיתוח ענף הכדורגל הנשים בישראל.

כזכור, ב-23.9.19 דן בג"צ בעתירה שהגישו קבוצות ליגת העל לנשים בכדורגל, באמצעות בטענה להפליה מגדרית מצד משרד התרבות והספורט בחלוקת התקציבים לליגת העל לנשים בכדורגל. לעתירה הצטרף ארגון השחקנים. בתום דיון סוער בנוכחות למעלה ממאה שחקניות, המליצה הנשיאה אסתר חיות למשרד הספורט לשקול לבטל את ההפליה המגדרית כבר העונה.

בעקבות זאת הגישה פרקליטות המדינה הודעה בה נכתב כי בעקבות העתירה נשקלה מחדש עמדת משרד הספורט והוחלט כי ההבחנה בין קבוצות נשים וגברים והדרישה ל"קיומן של שלוש רמות ליגה, תבוטל".