sportFive1117995 (צילום: ספורט 5)
צילום: ספורט 5
"דורשים את החזרתו המיידית" | צילום: ספורט 5

שוב לא שקט באיגוד השופטים. ההסתדרות הלאומית שלחה היום (שלישי) מכתב חריף לאיגוד השופטים עם דרישה להחזיר את דניאל בר נתן לעבודתו ללא דיחוי. עו"ד אירית מאירי שלחה מכתב חריף בו היא מלינה על השעיה שלא כדין של השופט מהסגל הבכיר. כזכור וכפי שפורסם בערוץ הספורט בשל דין ודברים בין בר נתן למשבץ הארצי איתן תבריזי בעת מבחן כשירות לשופטי הסגל הבכיר, הודיע תבריזי לשופט כי הוא מושעה מהמשחק הקרוב אליו שובץ ולא ישפוט בחודש הקרוב. הדבר נעשה ללא שימוע, ללא אפשרות לאפשר לבר נתן להשמיע את טענותיו ובניגוד לחוק של עובד מעביד.

"במידה והיה מוסיף ולו מילה אחת, תבריזי הודיע לבר נתן כי יושעה לחודש נוסף מעבר למה שהחליט", נכתב במכתב בו צוינה גם שיחה שנעשתה על ידי יו"ר האיגוד רונית תירוש לשופט ובה נאמר לו על ידה שהוחלט להוריד אותו מהשיבוץ למשחק הקרוב ומבוטלת לו טיסה לחו"ל כשופט רביעי, נסיעה שנקבעה מבעוד מועד.

"על אף מייל שנשלח אליכם בנושא כבר לפני מספר ימים הוא טרם נענה", נכתב במכתב, "אנו מבקשים לדעת מדוע הורד השופט ממשחק בטרם נעשה לו בירור. בנוסף לא מסרתם לבר ניתן כל מסמך או זימון לוועדת משמעת, מה שמראה על התנהלות לקויה וחסרה שכן השעיתם אותו ללא תיאום מקדים ומבלי שניתנה לו ההזדמנות להשמיע את טענותיו".

לסיכום מציינת עורכת הדין מאירי: "אנו דורשים את החזרתו המיידית ללא דיחוי ומעדכנים שההסתדרות הלאומית תייצג אותו בוועדה זו ובכל הליך אחר".

תגובת האיגוד תובא לכשתתקבל.
 
בנושא אחר, בית הדין האזורי לעבודה בב"ש דחה את תביעתם של שופטי הליגות הנמוכות משה ליפלס, אמיר נגאוקר ואור מהדיפור כנגד האיגוד. השופט יוחנן כהן קבע שלמעט שחרור קופת הפיצויים של השלושה יש להורות על דחיית כל יתר התביעות כנגד ההתאחדות לכדורגל. יתרה מכך חייב השופט את השלושה בתשלום הוצאות להתאחדות בסך 15 אלף שקלים כל אחד. לשלושה יש זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 ימים מהיום.