sportFive1013158
צילום: ספורט 5
חוזרים לשגרה (דני מרון)
חוזרים לשגרה (דני מרון) | צילום: ספורט 5

הבשורה המיוחלת ביחס לחידוש הליגות סוף סוף הגיעה. מבחינת כולנו כאיגוד, קיימת התרגשות רבה ואנרגיה טובה וכל זאת לצד מחויבות גדולה וההכרה שאנו עומדים בפני תקופה מאתגרת מאוד. הוועדה המקצועית ערכה אתמול ישיבת התנעה ארוכה ויסודית בהשתתפות יו"ר האיגוד, מנכ"ל האיגוד וגורמי המעטפת המקצועית (שטייף, גוטליב, סמואל), במהלכה דנו בכלל הסוגיות הרלוונטיות.

התכלית הינה גיבוש תכנית עבודה לתקופת ההכנה (עד סוף מאי) ולתקופת המשחקים, אשר תאזן בין הצרכים והדרישות המקצועיות למגבלות האובייקטיביות של התקופה. להלן מספר עקרונות ודגשים לנקודת הזמן הנוכחית:

1. בידוד - ציבור השופטים לא נדרש לבידוד כלשהו (לא בתקופת ההכנה ולא בתקופת המשחקים). יחד עם זאת, תידרש אחריות אישית והתנהלות אחראית. הנחיות בעניין יועברו בהמשך.

2. מהשבוע הבא הפעילות המקצועית חוזרת להיות במתכונת של חובת השתתפות, כפי שהיתה נהוגה בשגרה ביחס לכל סגל, טרם עידן הקורונה.

3. בהמשך לאמור, תקופת החל"ת תסתיים בהתאם. פירוט בנושא יועבר בתחילת השבוע הבא ע"י מנכ"ל האיגוד.

4. תכנית אימונים מורחבת וסדורה לשלושת השבועות הקרובים (בהתחשב במגבלות ובהנחיות) תועבר עד ליום א' הקרוב. בהמשך, לקראת חידוש המשחקים, נעבור לעבודה במתווה של "קפסולות" קבועות, ככל שיתאפשר, לצורך הקטנת רמת הסיכון בתקופת המגפה.

5. עד יום ג' הקרוב יועבר גאנט פעילות מפורט לתקופת ההכנה, לרבות מועדי כנסים (zoom) לסגלים השונים, אימונים וכמו כן, מבדק כשירות, שתכליתו לוודא מוכנות כשירותית ובריאותית, לקראת חידוש המשחקים.

6. במהלך תקופת ההכנה יינתן דגש הדרכתי בנושאים הקשורים ל-VAR (פרוטוקול, התנהלות, שפה אחידה ועוד), לצורך גישור על פערים בחלוף הזמן.

7. זמינות - חודש יוני עתיד להיות אינטנסיבי ביותר מבחינת כמות המשחקים בשתי הליגות. נדרשת זמינות וגמישות מרביות מכלל הסגלים. זו העת לבצע, כל אחד בנסיבותיו האישיות, את ההכנות והתיאומים הנדרשים. למי שכבר יודע על מועד כלשהו בתקופה המדוברת שבו לא יהיה זמין, נא לעדכן בהקדם האפשרי את איתן תבריזי ולעדכן בפורטל.

8. ביקורות - בכל משחק בשתי הליגות יהיה נוכח מבקר, כבימי שגרה. המשוב בליגה הלאומית יהיה במתווה שונה, בהתאם לאיסור על כניסה לחדרי ההלבשה. פרטים יועברו בהמשך.

9. לקראת חידוש המשחקים, תועברנה הנחיות מפורטות לגבי התנהלות הצוותים במגבלות התקופה (אופן הגעה למשחקים, שימוש במסכות, עמדות VAR ועוד).

10. במהלך השבוע הבא נקיים כנס (zoom), במהלכו נרחיב, ככל הניתן, לגבי הפעילות ובכלל לתקופה הקרובה.

11. בהמשך לנוהל העבודה הרגיל מתחילת העונה ובהתאם לביקוש, רועי סמואל וניסן דוידי ימשיכו לתת מענה בתחומם. כמו כן, יש ליידע את יריב ביחס לכל פציעה, לצורך מתן מענה אופטימלי.

לסיום - התקופה האחרונה וזו שלפנינו מאופיינות בלא מעט חוסר ודאות ובמציאות המשתנה כל העת. הנחיות בכלל וביחס לאיגוד בפרט עשויות להשתנות תוך כדי תנועה ועל כולנו להיות מוכנים לכך ולבצע את ההתאמות הנדרשות.