sportFive1007643
צילום: ספורט 5
השחקנים נגדו. עו
השחקנים נגדו. עו"ד יונגר | צילום: ספורט 5

ההודעה הכתובה מצד הנאמן החדש של הפועל באר שבע, עורך הדין יצחק יונגר, על יציאתם של כל שחקני הסגל לחופשה ללא תשלום (חל"ת) והחלטתו לשנות את המתווה שעליו סיכמו הצדדים בפגישה חיובית במשרדו לפני כמה ימים, הצליחו להרתיח את השחקנים. עו"ד יונגר עידכן את אנשי אלונה ברקת כי השחקנים שלחו אליו מכתב ובו טענו כי הצעד שביצע, כשהוסיף קיצוץ גם בחודשים יוני ויולי, הינו לא חוקי ושבמקרה כזה הוא-עצמו עלול להמיט אסון על המועדון.

השחקנים טוענים כי היה ראוי שעו"ד יונגר, שהגדיר בעצמו את הפגישה טובה וחיובית, יגיע מוכן כדי שלא יוכל להתחרט אחרי שכבר הכל סוכם. בנוסף, ציין הנאמן כי במכתב שנשלח אליו, הלינו השחקנים הפצועים והזרים על כך שהוא אינו רשאי להוציאם לחל"ת על פי חוק, כמו גם חיילים לרבות כאלו שהשתחררו לא מזמן.

במכתב ששלח אתמול לתקשורת ציין עו"ד יונגר כי כל השחקנים מצויים בחל"ת החל מ-18.3.2020, אבל מבחינה משפטית טוענים השחקנים כי לא ניתן להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום רטרואקטיבית, מאחר שמועד היציאה לחופשה כזו הוא רק ממועד ההודעה על כך.

במידה שאלונה ברקת תבחר שלא לשוב למועדון, על אף המאמצים הרבים שעשו והכספים הרבים שהפסידו, מצפים השחקנים לקבל בשבוע הבא את משכורת חודש מארס במלואה. עם זאת, השחקנים מקווים שעו"ד יונגר יחזור בו, ייקח אחריות על דברים שלא סוכמו ולא יאשים אותם במזיד בכלי התקשורת.

עו"ד יונגר הגיב: "הם טוענים במכתב ששלחו שאנחנו עושים דברים שאינם חוקיים, אבל גם הם שנכחו בפגישה יודעים שדיברנו על קיצוץ בעונה הקרובה, כך שאם לחלקם יש חוזים ל-11 ו-12 חודשים, בניגוד לקבוצות אחרות, הם מבינים שמדובר גם במשכורת האלו. לגבי דברים נוספים שנכתבו, זו פרשנות משפטית שגויה לטעמי".