sportFive1007085
צילום: ספורט 5

אלונה ברקת רוצה לעזוב? לא כל כך מהר. בהודעה הרשמית שהוציאה אתמול (ראשון), הכריזה בעלי הפועל באר שבע שהיא תישא בכל חובותיה לעונה הקרובה, אבל מבדיקת ערוץ הספורט עולה שישנם שחקנים רבים שמחזיקים בחוזים עתידיים ויכולים להיות רגועים יותר.

הסיבה לכך היא שבבקרת התקציבים ישנן ערבויות נוספות של ברקת ובעלה בסעיף של חוזים נמשכים והמשמעות היא שכל עוד הקבוצה לא תלך לפירוק, תיאלץ ברקת לעמוד בהתחייבויות מעבר לעונה הנוכחית שמוערכות במיליוני שקלים. אם תסרב, תוכל הבקרה שבראשה עומדת סיגלית סייג לחלט את הערבויות הללו. 

אז מיהם השחקנים שזכאים לתשלום ההתחייבויות בשלב זה? הרשימה לפניכם: בן ביטון, שיר צדק, נייג'ל האסלביינק, ארנסט שטקוס, מיגל ויטור, מרוהאן קבהא, לואי טאהא, דוד קלטינס ובן שהר.   

סעיף 14, ג, 1 לתקנון הבקרה מציין: "קבוצה חייבת להמציא לרשות ערבויות בנקאיות להבטחת תשלום שכר הקבוע בהסכם שחקנים ומאמנים לתקופה שמעבר לעונת המשחקים לגביה מאושר תקציב הקבוצה. וזאת כאשר השכר בהסכם (כולל פרמיות ונקודות) עולה על סך 1.5 מיליון שקלים ברוטו. הערבויות הבנקאיות חייבות להיות מנוסחות באופן שיו"ר הרשות או מי שימונה על ידו רשאי על פי שיקול דעתו לשלם בכספי המימוש את התחיביבויות הקבוצה לשחקנים ואו מאמנים במקרה שהקבוצה לא עמדה בתשלומים להם התחייבה על פי ההסכמים שהוגשו לרשות".

יושב ראש הבקרה לשעבר, רו"ח יאיר רבינוביץ אמר בנושא: "היא לא יכולה לקום וללכת בלי שהתחייבויות שלה יילקחו". מהפועל ב"ש לא נמסרה תגובה רשמית, אולם גורם בקבוצה אמר: "אנחנו לומדים את הנתונים ונהיה בקשר עם הבקרה".

מטעמה של אלונה ברקת נמסר: "אלונה ברקת תעמוד בהתחייבויותיה עד לסוף העונה. כל הנושאים שקשורים לעונה הבאה הם בטיפול הנאמן ואליו יש לפנות בכל שאלה שקשורה בניהול הקבוצה״.