sportFive1088407 (צילום: ספורט 5)
צילום: ספורט 5

בעקבות חשיפת ערוץ הספורט על ״יום החופש״ ששחקני ברצלונה לקחו לאחר המשחק נגד מכבי תל אביב, שטיילו ברחבי הארץ על אף שהיה צריכים לשהות בבידוד, פרויקטור הקורונה פרופסור נחמן אש, שלח היום מכתב למנכ״ל משרד הספורט רז פרויליך, שבו ביקש לחדד את עקרונות המתווה להכנסת קבוצות בינלאומיות לישראל.

״בדומה לכל אדם שנכנס לישראל, גם ספורטאים הנכנסים לישראל מחויבים בבדיקה ובבידוד עד לקבלת תוצאת שלילית״, כתב פרופסור אש, ״בכפוף לקבלת תוצאות שליליות של כל חברי המשלחת, רשאים הספורטאים לצאת מבידוד למתקן האימונים או למשחק בלבד. ככל שמתגלה חולה מאומת, יש לדווח על כך מידית למשרד הבריאות, באמצעות נציג המפעל בישראל או איגוד הספורט הרלוונטי. משרד הבריאות ינחה על המשך ההתנהלות בהקשר של בידוד הספורטאים מאומתים ומגעים וקיום האירוע הספורטיבי״.

עוד כתב פרופסור אש: ״הקבוצה הישראלית המארחת אחראית לעדכן את המשלחת הזרה בכל הנוגע למתווה או לכל חובה חוקית אחרת החלה בישראל בקשר עם ההתמודדות עם נגיף קורונה. ממונה הקורונה בקבוצה הישראלית ישמש איש הקשר מול המשלחת הזרה לכל צורך שיעלה״.