היכל נוקיה. צפוי להיות מלא עד אפס מקום (דרור עינב)
היכל נוקיה. החלוקה תיפסק? (דרור עינב) | öéìåí: מערכת ONE

הביקורת של מבקר המדינה הגיעה גם לספורט: מיכה לינדנשטראוס קורא לחברת היכלי הספורט שבבעלות עיריית תל אביב-יפו (שהיא המפעילה של היכל נוקיה ביד אליהו), לא לחלק כרטיסים לאירועים בהיכל לעובדיה, לנבחריה ולגורמים נוספים בעירייה.

המבקר ערך בדיקה בין החודשים אוגוסט 2009 לאפריל 2010 והגיע למסקנה כי ישנו לדעתו נוהג פסול של חלוקת כרטיסים. בעוד שמשרד הפנים הנחה את התאגידים העירוניים לא לחלק בצורה שכזו כרטיסים, עיריית תל אביב-יפו הודיעה כי אין בכוונתה לכפות על התאגידים לפעול לפי ההנחיות.

מהביקורת עולה כי משרד הפנים מתיר חלוקת כרטיסים לעובדי עירייה ולחברי מועצה רק לאירועים רשמיים של הרשות המקומית - ובפועל העירייה חילקה לעובדיה ולחברי המועצה כרטיסים לאירועי ספורט ומופעים שונים בהיכל.

"החברה (היכלי הספורט) ממשיכה לדרוש ולקבל כרטיסים רבים ממארגני אירועים, ולחלק אותם לעובדיה, לחברי הדירקטוריון שלה, לעובדי העירייה, ליועצים, לספקים, לקבלנים, למנכ"לים של חברות מסחריות, לאמרגנים ולאנשי תקשורת, לנושאי תפקידים בגופים ציבוריים, לספורטאים ולעסקני ספורט - רובם ככולם אנשים שידם משגת לקנות כרטיסים בעצמם. רק כארבעה אחוזים מהכרטיסים שהחברה קיבלה למשחקי כדורסל שהתקיימו בהיכל במהלך שנתיים שנבדקו, חולקו משיקולים הומניים", טען המבקר.

מיכה לינדנשטראוס. &
מיכה לינדנשטראוס. &"החברה מקבלת כרטיסים רבים ומחלקת לעובדיה&" (רויטרס) | צילום: מערכת ONE

"במקרים לא מעטים חילקה החברה לעובדים ולדירקטורים מספר כרטיסים גבוה מהמספר שנקבע בנוהל שלה... היו גם מקרים שבהם חולקו שבעה, שמונה ואף 12 כרטיסים לאדם לאירוע", הוא המשיך.

"לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי שהחברה תימנע מחתימה על הסכמים שמחייבים גופים המקיימים אירועים במתקנים שבבעלותה להקצות לה מכסות כרטיסים בחינם, כפי שהמליץ המשרד לרשויות המקומיות עוד בשנת 2003", סיכם לינדנשרטאוס בהמלצותיו. עוד הוסיף המבקר כי על החברה לצמצם חלוקת כרטיסים לעובדיה ולחברי הדירקטוריון שלה. "פעולות אלה עשויות להביא בין היתר להגדלת שיעור הכרטיסים שיחולקו משיקולים הומניים", נכתב בביקורת.