יש הסכם. כספי (צילום: אלן שיבר) (צילום: ספורט 5)
יש הסכם. כספי (צילום: אלן שיבר) | צילום: ספורט 5
עיקרי ההסכם נותרו כפי שפורסמו בעבר. טימור (עודד קרני) (צילום: ספורט 5)
עיקרי ההסכם נותרו כפי שפורסמו בעבר. טימור (עודד קרני) | צילום: ספורט 5

אחרי התנגדות של חלק מקבוצות הליגה לחתימת ההסכם החדש בין ארגון השחקנים למנהלת ליגת העל, החתימה תתבצע מחר (שבת) כמתוכנן במסיבת עיתונאים מיוחדת בהשתתפות אנשי ארגון השחקנים והמנהלת. עיקרי ההסכם שייחתם מחר הם כפי שפורסמו בעבר, עם שינויים קלים בגובה ההיטלים והבונוסים בנוגע לכמות הזרים. ההסכם ייכנס לתוקף מתחילת העונה הבאה ועד סוף עונת 2024/25.

1. בכל מקרה לא יתאפשר שיתוף של יותר מארבעה זרים על המגרש בכל רגע נתון. קבוצה שתרשום 3 זרים בלבד תהיה זכאית לבונוס בסך 250,000 ש"ח שישולם על ידי המנהלת, וכן לחלוקה יחסית של כספי התשלומים שיועברו למנהלת מקבוצות שירשמו 5 זרים או מתאזרחים חדשים. בכל מקרה הסכום המצטבר ביחד עם ה-250,000 ₪ הראשונים, לא יעלה על 500,000 ש"ח בסך הכל, לקבוצה שתשתף עד שלושה זרים כאמור.

2. קבוצה שתרשום 4 זרים תהיה זכאית לבונוס מהמנהלת בסך 250,000 ש"ח וכן לחלוקה יחסית של העודף שיוותר מכספי התשלומים שיועברו למנהלת מקבוצות שירשמו 5 זרים או מתאזרחים חדשים – אך זאת בקדימות שנייה, לאחר שהעודפים כאמור – ככל שיהיו – הועברו קודם לקבוצות ששיתפו שלושה זרים, עד סכום כולל מקסימלי של 500,000 ש"ח.

3. קבוצה שתרשום את הכמות המקסימלית של 5 תחויב בתשלום למנהלת בסך 350,000 ש"ח.

4. המנהלת מגדירה כי שחקן בוגר מחלקות נוער (Home grown player) היא שחקן אשר שיחק לפחות 2 עונות במחלקות נוער/ילדים בישראל. קבוצה שתרשום 3 זרים תחויב ברישום של 6 שחקנים בוגרי מחלקות נוער; קבוצה שתרשום 4 זרים תחויב לרשום לפחות 5 בוגרי מחלקות נוער; קבוצה שתרשום 5 זרים תחויב לרשום לפחות 4 בוגרי מחלקות נוער.

5. המנהלת מגדירה "ישראלי חדש" שחקן שאינו נחשב בוגר מחלקות הנוער ושחלפו פחות מ-4 שנים מהעת שבה קיבל אזרחות ישראלית. כל קבוצה תחויב בתשלום של 200,000 ש"ח למנהלת על שיתוף אזרח ישראלי חדש אחד ובתשלום של 300,000 ש"ח נוספים עבור שיתוף אזרח ישראלי חדש שני. קבוצה תוכל לרשום בטופס המשחק יותר משני אזרחים ישראלים חדשים, אך כל אזרח ישראלי חדש מעבר לשניים הראשונים כאמור, יבוא על חשבון מכסת הזרים שהקבוצה משתפת.

6. תוקם ועדת חריגים בה יהיו חברים שני דירקטורים חיצוניים מדירקטוריון מנהלת הליגה ונציג ארגון השחקנים, אשר בסמכותם לאשר שקבוצה תהיה פטורה מתשלום לשחקן שאינו בוגר מחלקת נוער ויש לו הסכם חתום לפני תאריך 20/7/2019 לעונת 20/21 והלאה. הפטור מתשלום יהיה לכל תקופת ההסכם של השחקן באותה קבוצה.

7. 90 יום לפני תום ההסכם הנ"ל, לפני תחילת עונת 25/26, הצדדים יקיימו מו"מ להסכם חדש לשנים הבאות.