sportFive1007873
צילום: ספורט 5

משבר הקורונה פגע כמעט בכל תחום ובכל מגזר במשק, כאשר גם מאמני הכדורסל, בעיקר במחלקות הנוער ונערות, עומדים בפני בעיה גדולה - וארגון המאמנים מנסה לפעול כדי להגיע לפתרונה.
 
בעונות "רגילות" - המאמנים חותמים אבטלה למשך חודשיים בקיץ - בשל הפגרה. לכן, הם נקראים "מובטל חוזר" - אדם שמגיע לחתום אבטלה פעם רביעת לתקופה קצרה ב-4 שנים ולכן ימי האבטלה שלו בדרך כלל נגמרים. כעת, בשל העובדה שימי האבטלה של אותם מאמנים נוצלו (בשל פגרות הקיץ בשנים הקודמות) הם לא יכול לקבל אבטלה גם עכשיו, וזו הבעיה הגדולה.

בעקבות משבר הקורונה יצאו המאמנים לחופשה ללא תשלום, ולמעשה צריכים לחתום אבטלה. העניין הוא שיש מספר רב של מאמנים שהם במעמד של "מובטל חוזר" ולמעשה לא יקבלו שקל אבטלה וישארו ללא כסף לחג ולתקופה.