(שיבר)
(שיבר) | צילום: ספורט 5
מחר תשובה סופית. (שיבר)
מחר תשובה סופית. (שיבר) | צילום: ספורט 5

הכדורסל הישראלי בדרך לחזרה. המנהלת והשחקנים סיכמו בנוגע לקיצוץ בשכרם וכעת רק נותרה החותמת הסופית שתשיב את הסדר על כנו. אז איך ייראה המתווה, מתי מתכננות הקבוצות לחזור ומה בדבר ההסכמים הכלכליים? הפרטים לפניכם:

1. מועד פתיחת האימונים: ה-1.6

2. מועד המשחק האחרון: 31.7 - סיום העונה על כל המשתמע.

3. ההסכם תקף אך ורק לעונת 19/20 ותקף רק בין שחקן לבין קבוצה המקיימים ביניהם יחסי עובד ומעביד.

4. שכר השחקנים יהיה 75% מסף החוזה העונתי - שכר הנטו אשר יתורגם לברוטו עפ"י חוקי הבקרה התקציבית.

5. ההסכם מתייחס לשכר הבסיס והבונוסים כולל ביטוח לאומי (התנאים הסוציאלים ממשיכים ללא שינוי מהחוזה המקורי קרי מ-100% שכר).

6. התנאים הנלווים כגון דירה, רכב וכו' ימשיכו עפ"י החוזה המקורי (מי שעד סוף העונה וגם מי שמאוחר יותר).

7. הכסף שהתקבל מהביטוח הלאומי מה-15.3 ועד ל-31.5 לא קשור להסכם זה ולא בר קיזוז.

8. המשכורות בגין יתרת החוזה העונתי ישולמו בחודשים יולי אוגוסט וספטמבר 2020.

9. ככל שיתקבל סיוע או מענק ללא הלוואה לקבוצות ממשרד האוצר ו/או משרד הספורט בלבד בעבור עונת 19/20 הקבוצות יפרישו 10% מהמענק שיתקבל בפועל לטובת השחקנים וזאת עד לתקרה של 90% נטו מסך החוזה הכולל לקבוצה (לא כולל בונוסים).

10. ההסכם תקף מרגע אישורו והקבוצות יעמדו בכל ההתחייבויות לתשלום בונוסים שהושגו עד אותו יום.

11. שקיפות מלאה לגבי כל סיוע שיתקבל וימסרו דו"חות אודות תקבולים בגין סיוע אשר יקבל ממשרד האוצר ו/או הספורט.

12. ימצא מנגנון לגבי הבטחת שכר המינימום לשחקנים בעלי שכר נמוך.

13. תנאי סף לקיום ההסכם האו מתן אישור ע"י מוסדות המדינה להגעת שחקנים זרים לישראל מתאריך 7.5 ועד ל-25.5.