פרנקל ומזרחי
פרנקל ומזרחי | צילום: ספורט 5
"קבוצה יכולה להעסיק כמה שחקנים שתחפוץ" | צילום: ספורט 5

המאבק בין מכבי ת"א למנהלת הליגה מחריף. שבועיים אחרי שהצהובים פנו לשמואל פרנקל בטענה לאפליית כדורסלנים על רקע גילם והוותק שלהם כאזרחים, הגיעה התגובה. תשובתו של יו"ר המנהלת מוצגת על ידי עורך הדין אשר סלע, שסתר את קביעת מכבי ת"א כי התקנות לא חוקיות והודיע כי הוא לא מוצא בהן כל בעיה.

כזכור, לפני כשבועיים מכבי ת"א שלחה מכתב לפרנקל שבו היא טוענת כי תקנת המתאזרחים (ישראלים חדשים) ותקנת חוק הצעירים לא חוקיות ויש לבטלן. הצהובים טענו שהתקנות מנוגדות לשורה של חוקי יסוד וערכי יסוד כגון חופש העיסוק וכבוד האדם, ושהן נועדו כדי לפגוע בקבוצה. מכבי ביקשה אז מפרנקל לפעול למניעת כל דיון במנהלת על חידושו או הארכתו של "כלל השחקנים הצעירים" או כל כלל המטיל מגבלות על שחקנים בשל גילם, וכמו כן לפעול לאלתר לביטולו של חוק המתאזרחים. הצהובים דרשו לקבל תשובה תוך 14 ימים מפרנקל וגם מיו"ר אירגון השחקנים, ניר אלון, שהתבקש לסייע בנושא.

בתגובתו של פרנקל, המוצגת על ידי עו"ד סלע, הטענה העיקרית היא שהתקנות שהמנהלת קבעה הן לא לגבי מספר השחקנים המועסקים על ידי הקבוצה, אלא למספר השחקנים הנרשמים בטופס המשחק. בחוות הדעת נרשם: "מטבע הדברים קבוצה יכולה להעסיק כמה שחקנים שתחפוץ, ללא הגבלה". עוד מצוין כי אין יחסי עובד-מעביד בין המנהלת והשחקנים, ויחסים אלה חלים בין הקבוצה לשחקנים. "המנהלת פועלת כגוף רגולטורי המסדיר את המסגרת של פעילות הליגה ומוסמך לקבוע כללים שונים בהקשר זה", כתב סלע.

עו"ד סלע מציין כי למעשה בכל הגבלה ניתן לטעון לפגיעה מסויימת. הוא נותן את הדוגמא של החוק הרוסי שקיים כבר מספר שנים בהסכמתה של מכבי ת"א וקובע שיש לשתף בכל רגע נתון שני שחקנים ישראלים. גם חוק זה  יכול להעלות טענות לפגיעה בשוויון או בזכויות של השחקנים הזרים או אפילו הישראלים.

"אם קיימים רציונאל והצדקה להחלטות המנהלת, וככל שהן סבירות ומידתיות, הרי שאין בהן שום פסול", קובע עו"ד סלע, ששב ומדגיש כי לא מדובר על קבלת השחקנים לעבוד, אלא על מכסת הזרים והצעירים שניתן לרשום בטופס המשחק. עוד מוזכרת העובדה שאירגון השחקנים לא הביע התנגדות לדבר, והיה עושה זאת אם היה חושב שיש פגיעה בזכויות השחקנים.

לגבי חוק הצעירים, בתגובתו של סלע מצויין כי יש העדפה מתקנת - ניתנת הזדמנות לשחקנים צעירים שספק אם היו מקבלים אותה בסיטואציה אחרת. עוד מצויין כי אירגון השחקנים תמך בכלל זה, והרי שהאירגון הוא בעד השחקן הישראלי ולא בעד פגיעה בזכויותיו.