sportFive989132
צילום: ספורט 5

שני גופי הכדורסל החשובים בישראל, מנהלת ליגת העל ואיגוד הכדורסל, ממשיכים בהתכתשות ההדדית והמתמשכת, והיום (שני) השיח בין הצדדים הגיע לשיאי מבוכה חדשים.

מנכ"ל מנהלת ליגת העל, עדלי מרכוס, שלח מכתב למקבילו באיגוד, יענקל'ה בן שושן, ובו כתב: "נודע לנו מקבוצות ליגת העל בכדורסל כי פניתם לראשיהן אחד-אחד באופן אישי, בניסיון לחתור תחת סמכות ליגת העל בכדורסל. כידוע, בין האיגוד לבין המנהלת הוגדר ונקבע מפורשות כי מספר הקבוצות בליגת העל כפוף להסכמת מנהלת הליגה... הנכם נדרשים לחדול מיידית מחתירה תחת הסכם מנהלת-איגוד ותחת הסמכות שניתנה למנהלת... שנית, רשמנו לפנינו את התנהלות האיגוד כאמור לעיל ובהחלט ניקח אותה בחשבון לעתיד לבוא".

תגובתו של בן שושן לא איחרה לבוא, ותחת הכותרת "הנדון: התבלבלת", כתב למרכוס: "כידוע לך, מנהלת הליגה היא אורגן תחת איגוד הכדורסל ומישהו התבלבל... כל קבוצות הכדורסל בישראל ובכללם קבוצות ליגת העל הן תחת איגוד הכדורסל, והוא המחליט היחידי בכל נושא הכדורסל. וכל ראשי הקבוצות שפנו אליך תפנה אותם אליי. גם אנחנו רשמנו לפנינו".