sportFive992832
צילום: ספורט 5
יסיים את תפקידו. דריקס (מנהלת הליגה)
מרכוס יחליף את דריקס (מנהלת הליגה) | צילום: ספורט 5

ממנהלת ליגת העל למכבי ת"א: מנכ"ל המנהלת עדלי מרכוס צפוי להתמנות לתפקיד המנכ"ל החדש של מכבי ת"א. מרכוס, שמשמש בתפקיד מנכ"ל המנהלת זה 15 שנה, קיבל לאחרונה את ההצעה ממכבי וצפוי להיענות בחיוב.

כזכור, המנכ"ל הקודם של מכבי אלי דריקס עזב את התפקיד אחרי שנים ארוכות. דריקס שימש גם כמנהל השיווק, וכחלק מהליך ההתייעלות במכבי פיצלו את התפקיד ומינו את מייק אזולאי למנהל השיווק.

במקביל למגעים המתקדמים, דירקטורים במנהלת כבר קוראים למרכוס להשעות את עצמו מכל תפקידיו במנהלת לכל הפחות, עד שיקבל החלטה סופית, וזאת מחשש לניגוד אינטרסים.

אחד מהדירקטורים במנהלת מתח ביקורת על המהלך: "לא ייתכן שאין צינון במעבר מהמנהלת לקבוצות וההיפך. אנחנו לא יודעים כמה זמן נמשכים המגעים בין מכבי למרכוס, ובזמן הזה הוא ממשיך לעסוק בנושאים שקשורים בין היתר למקום עבודתו העתידי. זה לא תקין והוא היה חייב להשעות את עצמו מהרגע שהתחיל את המגעים".

ברגע שיוחלט שיש צורך למנות מנכ"ל חדש למנהלת, תתמנה ועדת איתור שתחליט על מועמדים, ולבסוף דירקטוריון המנהלת יתכנס כדי לקבל החלטה סופית.