לא בטוחה | עינת וינבויים

עינת וינבויים מסקרת את העונה השנייה של "לא בטוחה".