weshoes

תוכניות mako | רוצים הביתה

תכניות קשת

רוצים הביתה: החיפוש של ניר ושרית

המסע שלהם למציאת דירה במסגרת התוכנית מעלה את השאלה עד כמה הם ריאליים בהבנת ההתאמה שבין התקציב שלהם לבין דירת החלומות שלהם. אך בסוף הבינו שלפעמים התשובה היא לא

שרון גליל | רוצים הביתה | פורסם 12/11/11 20:00 
אוטו