smartair

זהות טראנסג'נדרית, זהות הומו, לסבית ובי סקסואלית | mako גאווה

גאווה

גאווה

נער בן 14: "אלוהים, למה בראת אותי הומו?"

בעקבות שיחת טלפון שהתקבלה מנער בארון, mako גאווה מפרסם את המכתב, בו הוא מתוודה בפעם הראשונה בפני מישהו על נטיותיו. "אני מרגיש הכי לבד בעולם. בכל מקום צוחקים על הדיבור שלי, על ההליכה שלי ועל שפת הגוף שלי. ככל שאני מנסה לא לחשוב על בנים, אני רק חושב עליהם יותר. למה אני סובל כל כך? למה אני בודד? למה?!"

נער בודד | mako | פורסם 12/12/11 14:32 
smartair