תמונות

מתנה למורה, פנקסי תודה, 25 שקלים, גליה ברנובר צילום: נועה לוצקי