תמונות

תל אביבית, סלון כורסה גובה צילום: הגר דופלט