תמונות

נורית ולק דגן, חדר שינה רוחב צילום: מיכל קריגר מוטולה