תמונות

פריפריה09, איזון מדוייק בין סגנונות וחומרים, צילום: אבי מורג