תמונות

מעצבות ברשת, שרשרת אותיות בעברית של כרמית יוסמן