תמונות

בלדוט בורח מקוז´וק. בכורה לקשר (עמית מצפה)