תמונות

מלון אירופה טבריה, פינות מרגוע, גובה צילום: קליה מור