תמונות

ינון מגל והילדים, פברואר 2016 צילום: אמיר מאירי