תמונות

קמפיין נעמ"ת - גילה וולוך צילום: ישראל מלובני