תמונות

בן שנן. ישלם את מחיר ההפסדים? (אלעד ירקון)