תמונות

גם בעמדה הזו הוא מצטיין. מסי מזנק (GETTYIMAGES) צפו בביצועים של וא