תמונות

דירה בשוק, חדר ילדים כיסוי צילום: טל ניסים