תמונות

צבי ורשביאק, אריק שיבק ואפרים זינגר בחוויה האולימפית