תמונות

איתן אורבך וקרן שחם בפפראצי משותף צילום: צ'ינו פפראצי