תמונות

ענבל איילון, ג, רחצה (14) צילום: אביעד בר נס