תמונות

שמעון פרס לוחץ ידו של נזרבייב בכנס הדתות צילום: עמוס בן גרשום לע"מ