תמונות

בית קטן באיידהו, חוץ חצר צילום: MiniMotives.com