תמונות

פנינית שרת, חדר ילדים גובה צילום: גלית דויטש