תמונות

אחיות שמתנדבות בארגון "לתת" צילום: באדיבות המשפחה