תמונות

אביחי ידין. מחפה על בן דיין כשהוא עולה להתקפה (אלעד ירקון)