תמונות

טריפ טן, אפליקציות (לקחת בגודל G את החלק השמאלי של התמונה)