תמונות

מורנידיין, תרופה נגד בחילות בוקר, שנות החמישים