תמונות

שרון עשת, עיצוב רב תחומי. עמדת צילום צילום: הילה להב