תמונות

שרית קרפ חדש, סלון ספל גובה צילום: גלעד רדט