תמונות

מחלקה ראשונה אפריל 27 - צביקה קראוס וליאור שמואלי