תמונות

המרכז הירושלמי ללימודי המזרח הקרוב, אדריכל דוד רזניק בשיתוף אדריכל צילום: נתן דביר