תמונות

מתנות חג 08, קרש חיתוך של מפעם צילום: אנה בן שבת